Sprovodnica

Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prijenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog poduzeća koji je opunomoćen od strane obitelji umrlog. Punomoć treba biti ovjerena kod organa BiH ili R Austrije. Također, podnose se i slijedeća dokumenta:

1. Putna isprava umrlog lica. Ukoliko preminula osoba nije u posjedu putne isprave potrebno je priložiti dokaz o bosanskohercegovačkom državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu ili rodni list sa naznakom BiH državljanstva),
2. Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu, koje izdaje nadležni organ R Austrije,
3. Leichenpass (dokument koji izdaje nadležni organ R Austrije za umrle osobe), 4. Potvrda ljekara mrtvozornika o uzroku smrti (Todesbescheinigung),
5. Potvrda o osiguranom grobnom mjestu u BiH,
6. Podaci o vozilu, vozaču, rješenje o registraciji za obavljanje pokopne djelatnosti i mjesto prelaska granice u BiH.

NAPOMENA:

  • Smrt uslijed zarazne bolesti
    Ukoliko je uzrok smrti umrle osobe bila zarazna bolest, potrebno je priložiti odgovarajući dokument ljekara sa dijagnozom uzroka smrti na latinskom jeziku. Obzirom da je u ovom slučaju neophodno tražiti suglasnost nadležnog organa iz BiH za izdavanje sprovodnice, naglašavamo da se sprovodnica u ovim slučajevima neće izdati dok DKP za to ne dobije odgovarajuću suglasnost iz BiH. S tim u vezi preporučujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP i da se zahtjevi podnose blagovremeno.
  • Ekshumacija
    Suglasnost od nadležnih tijela iz BiH se mora tražiti i za prijenos posmrtnih ostataka lica koje je bilo sahranjeno (ekshumacija), tako da se i u ovom slučaju sprovodnica neće izdati dok se suglasnost ne pribavi. Također preporučujemo da se planiranje transporta ekshumiranog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.
  • Strani državljani U BiH je moguće sahraniti i lice koje nije državljanin BiH. Sprovodnica se u ovom slučaju također izdaje nakon pribavljanja odgovarajuće suglasnosti iz BiH i uz prilaganje gore navedenih dokumenata. Za pribavljanje suglasnosti je potrebno uzeti u obzir vrijeme potrebno za to, te također preporučujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

NAPOMENA:

Zahtjevi za izdavanje sprovodnice koji budu podnešeni u toku radnog vremena (09.00 -14.00 sati) bit će obrađeni istog dana, te ukoliko je dokumentacija kompletna i nije potrebno pribaviti prethodnu suglasnost nadležnog organa iz Bosne i Hercegovine (nije ekshumacija, zarazna bolest ili strani državljanin) sprovodnica će biti izdata isti dan do 16.00 sati. Zahtjevi podnešeni putem e-maila nakon 14.00 sati (uz kompletnu dokumentaciju) bit će obrađeni i sprovodnica izdata narednog RADNOG DANA do 14.00 sati, s tim da je podnosilac zahtjeva dužan predati originalnu dokumentaciju prilikom preuzimanja sprovodnice.

Taksa za izdavanje sprovodnice iznosi 26 €.

Formulari zahtjeva za prijenos umrle osobe iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu:

1. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu
2. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Federaciju Bosne i Hercegovine
3. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Brčko Distrikt BiH
4. Zahtjev za prenos umrlog lica iz inostranstva u Republiku Srpsku

Zahtjev broj 1. popunjavaju svi koji prevoze umrlu osobu u Bosnu i Hercegovinu.

Dodatni zahtjev broj 2. ili 3. ili 4, ovisno o mjestu sahrane (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt) popunjavaju se u slučaju prijevoza u Bosnu i Hercegovinu umrle osobe koja:

  • nije državljanin Bosne i Hercegovine
  • u slučaju ekshumacije ili
  • smrti od zarazne bolesti.