Putni list

Putni list se izdaje isključivo radi povratka u Bosnu i Hercegovinu državljanima Bosne i Hercegovine koji su se zatekli na teritoriji Republike Austrije i čija je putna isprava ukradena, izgubljena ili oštećena.

Putni list je putna isprava u jednom pravcu i to isključivo ka Bosni i Hercegovini. Izdaje se u slučaju krađe ili gubitka putne isprave ili na zahtjev nadležnog organa Republike Austrije. Putni list ima rok važenja do 30 dana od dana izdavanja.

Nakon prijave nestanka važećeg pasoša, DKP će pasoš rješenjem proglasiti nevažećim ili obavijestiti organ izdavanja pasoša da pasoš proglasi nevažećim.

Prilikom predavanja zahtjeva za izdavanje putnog lista neophodno je predočiti slijedeća dokumenta:   

  • Potvrdu o prijavi gubitka ili krade pasoša izdanu od strane nadležnog organa Republike Austrije (policije ili magistrata),
  • Identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili drugi identifikacijski dokument sa slikom),
  • Dokaz o državljanstvu,   
  • Dvije fotografije novijeg datuma.

Putni list za djecu:

Putni list se izdaje isključivo radi povratka u Bosnu i Hercegovinu državljanima Bosne i Hercegovine koji su se zatekli na teritoriji Republike Austrije i čija je putna isprava ukradena, izgubljena ili oštećena.

Zahtjev za izdavanje putnog lista za malodobna lica podnose njihovi roditelji / staratelji uz predočenje svojih pasoša. Staratelji osim pasoša dostavljaju odgovarajući dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa iz BiH:   

  • 2 fotografije djeteta,
  • rodni list djeteta,
  • pasoši oba roditelja/staratelja.                    

Ovlašteno lice može zahtijevati i predočenje drugih dokumenata ili isprava, koje ocjeni za potrebnim.   

Shodno zakonskim propisima, u putni list se ne može vršiti upis, već se izdaje svakoj osobi ponaosob, bez obzira da li se radilo o članovima iste obitelji ili ne.

Taksa za izdavanje putnog lista iznosi 27 €.