Odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine

Da bi zahtjev za prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine odricanjem mogao biti zaprimljen potrebna su slijedeća originalna dokumenta:

  • izvod iz matične knjige rođenih iz Bosne i Hercegovine za sve osobe koje podnose zahtjev,
  • izvod iz matične knjige vjenčanih iz Bosne i Hercegovine, ukoliko je podnosilac u braku
  • Presudu o razvodu braka iz BiH (za lica čiji je brak prestao razvodom)
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • važeća lična karta Bosne i Hercegovine ili potvrda o neposjedovanju lične karte – (ukoliko osoba posjeduje ličnu kartu BiH kojoj je istekao rok važenja, neophodno je priložiti potvrdu o neposjedovanju lične karte)
  • Na Uvjerenju o državljanstvu, Izvodu iz matične knjige rođenih i Izvodu iz matične knjige vjenčanih potrebno je da bude upisan jedinstveni matični broj

 (Napomena: gore navedeni dokumenti (izuzev LK) ne smiju biti stariji od šest mjeseci i vade se isključivo u matičnim opštinama ili posljednjem prebivalištu u Bosni i Hercegovini na našem jeziku i na našem obrascu), 

  • garancija za prijem ili odluka o prijemu u austrijsko državljanstvo (na njemačkom i obavezan prevod na naš jezik),
  •  prijava boravka (Meldezettel) (na njemačkom i obavezna prevod na naš jezik – prijava boravka i prijevod ne smiju biti stariji od 6 mjeseci) obratite pažnju da prijavu prebivališta (Meldezettel) mora biti ovjerena od službenika s potpisom i pečatom nadležnog tijela – elektronički ovjerena prijava prebivališta (Meldezettel) neće biti prihvaćena
  • kopija važeće putovnice BiH ili potvrda o neposjedovanju važeće putovnice BiH
  • izjava o odricanju (sačinjava se, potpisuje i ovjerava u Ambasadi).

Maloljetnoj djeci prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo prestalo odricanjem, ako drugi roditelj nije živ ili je izgubio roditeljsko pravo ili je stranac ili osoba bez državljanstva. Ako je dijete strarije od 14 godina zahtijeva se i njegov pristanak.

Napomena: Maloljetna djeca se ne mogu ispisati bez ispisa bar jednog roditelja zajedno sa djetetom, a izjavu potpisuju oba roditelja ili jedan na punomoć drugog.

(Službeni glasnik BiH broj 13, 26. avgust 1999. godine, Zakon o državljanstvu BiH, poglavlje III (Prestanak BiH državljanstva), član 19. stav 2.)

 CIJENA:

Konzularnu taksu plaćaju prilikom podnošenja zahtjeva sve osobe koje podnose zahtjev, bez obzira na godine starosti, u iznosu od 250 eura.

Rješenje o prestanku državljanstva donosi Ministarstvo civilnih poslova, uz administrativnu taksu u iznosu od 410 eura koja se plaća prilikom potpisivanja izjave, odnosno podnošenja zahtjeva.  

NAPOMENA: Prilikom predavanja zahtjeva obavezno ponijeti SVA navedena dokumenta u originalu, kao i kopije SVIH navedenih dokumenata.