Ovlašćenja Konzulata

KAKVU POMOĆ AMBASADA – KONZULAT MOŽE PRUŽITI

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata, nakon predočavanja prijave policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične karte, konzulat vam može:

  1. izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu ili
  2. ako su ispunjeni zakonom propisani uslovi, može vam izdati novi pasoš

U slučaju hapšenja ili zatvaranja…
…možete zahtijevati da se o tome obavijesti Ambasada Bosne i Hercegovine. Konzularni službenik može obavijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti. Isto tako će provjeriti uslove pod kojim ste uhapšeni i jesu li pri tom poštovani lokalni zakoni. Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).

U slučaju bolesti
… ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troskovi liječenja na vaš teret).

U slučaju ozbiljne nesreće
… konzularni službenik će putem nadležnog organa obavijestiti vašu porodicu. Ukoliko porodica zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).

U slučaju smrti
… konzularni službenik će obavijestiti porodicu. Ukoliko porodica to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret porodice ili osiguranja umrlog).

U slučaju različitih problema s lokalnim organima vlasti
… konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodilaca itd).

KAKVU POMOĆ AMBASADA – KONZULAT NE MOŽE PRUŽITI

Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države, ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove, ne može intervenisati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili krivično djelo na teritoriji te zemlje. Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.

Takođe, ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete državljanstvo i države u kojoj se nalazite.