Kako pravilno spakovati glasački materijal za slanje

Obavezno čitati upute s instrukcijskog pisma, potpisati ga identičnim potpisom kao na presliku dokumenta koji šaljete.

Dakle, na vašu adresu ćete dobiti kuvertu s glasačkim materijalom i u toj kuverti će se nalaziti vaš glasački listić, instrukcijsko pismo i dvije kuverte (bijela i žuta).

Nakon što ste završili glasanje, svoj glasački listić stavite u bijelu kuvertu koja na sebi ima crnu liniju i nju zatvarate, zatim tu istu kuvertu stavljate u žutu kuvertu. U žutu kuvertu također stavljate i preslik identifikacijskog dokumenta (najbolje da bude važeći dokument s kojim ste izvršili registraciju za glasanje) i potpisano instrukcijsko pismo.

Kad ste sve to završili i stavili u kuvertu, istu zatvarate i ODMAH preporučenom poštom šaljete na Centralnu izbornu komisiju BiH.

Ako iz jedne obitelji ima više članova koji glasuju, svi glasački listići se šalju odvojeno za svaku osobu. U slučaju da u jednu kuvertu stavite glasačke listiće više osoba, oni će biti nevažeći.

Poštovani građani Bosne i Hercegovine u dijaspori,

Molimo da ne čekate 15.11. već svoj glasački listić odmah popunjavate i šaljete na adresu Srediünjeg izbornog povjerenstva BiH, kako bi mogao na vrijeme stići zbog situacije sa COVIDOM-19.