Konzularni dani, Salzburg, 25.04.2024.

Obavještavamo vas da  Ambasada Bosne i Hercegovine u Beču planira da prvi put nakon uvođenja novog sistema biometrijskih putnih isprava održi „Konzularne dane“ u Salzburgu.

Tom prilikom svi državljani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uslove će moći da predaju zahtjev za novu putnu ispravu. Uslovi za putnu ispravu se mogu pronaći na stranici Ambasade Bosne i Hercegovine u Beču https://bh-botschaft.at/pasos/

Konzularni dani će biti održani u prostorijama Počasnog konzulata u Salzburgu u četvrtak, 25.04.2024.godine sa početkom od 10:00 sati. Adresa Počasnog konzulata je Rottweg 97, 5020 Salzburg.

Termini za konzularne dane u Salzburgu se zakazuju putem maila: najava.konzularno@bhbotschaft.at a ne online putem.

U mailu za rezervaciju termina je potrebno navesti ime i prezime, jedinstveni matični broj (JMBG) osobe za koju se predaje zahtjev za putnu ispravu, kao i kontakt telefon. Mail za rezervaciju termina je moguće poslati najkasnije do ponedjeljka, 22.04.2024.godine. Ambasada BiH će putem maila/odgovora dati daljnje instrukcije i detaljnije upute (priprema neophodne dokumentacije, način uplate i slično).  Napominjemo da se termini mogu zakazati samo za taj dan, bez mogućnosti izbora za tačno vrijeme termina (po principu first come – first served).

Održavanje konzularnih dana u drugim dijelovima Austrije su planirani tijekom ove godine, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.