Poziv za dostavljanje ponuda

    Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj: 103-1-16-8-44762-2/23 od 4.12.2023. godine, a u skladu sa odobrenim sredstvima za provođenje postupka rekonstrukcije i adaptacije objekta na adresi Heuberggasse 10, 1170 Beč, predviđenim u Budžetu za 2021. godinu, Ambasada BiH u Beču, upućuje

    Najnoviji članci