Carinske olakšice

Ambasada BiH u Beču, u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politici BiH (Službeni glasnik 21/98), izdaje na zahtjev stranke, potvrdu o dužini boravka u Republici Austriji koja služi u svrhu oslobađanja obaveze plaćanja carine na robu koju građanin uvozi u Bosnu i Hercegovinu prilikom trajnog povratka iz Republike Austrije.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde prilažu se:

  •  Važeće putne isprave Bosne i Hercegovine svih članova porodice, 
  • Potvrda od nadležne službe za strance o neprekidnom vremenu boravka u Republici Austriji najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu ili najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od 4 godine od datuma prve prijave do zadnjeg datuma odjave boravka,
  • Odjavnica boravka iz Republike Austrije, isključivo za Bosnu i Hercegovinu (Abmeldung).

Za svako domaćinstvo izdaje se samo jedna potvrda.