Ambasador

NJ.E. Siniša Bencun, izvanredni i opunomoćeni Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Austriji od 04.07.2023. godine.

Ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) u Republici Austriji Siniša Bencun rođen je 1978. godine. Master studije međunarodnih odnosa završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Do 2014. godine radio je u civilnom društvu u BiH, na projektima vezanim za izbore, učešće građana u procesu kreiranja javnih politika i lokalnu samoupravu. Nakon toga karijeru je nastavio u međunarodnim organizacijama fokusirajući se na izbornu asistenciju i posmatranje izbora u zemljama Istočne Evrope, Centralne Azije i Bliskog Istoka. Vodio je sektor demokratizacije u OSCE Regionalnom centru Peć na Kosovu, a prije funkcije ambasadora Bosne i Hercegovine u Austriji bio je ambasador BiH pri OSCE-u, UN i ostalim međunarodnim organizacijama u Beču. Tečno govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.