Vize

USLOVI ZA DOBIJANJE VIZE ZA ULAZAK U BIH

Da biste saznali da li Vam je potrebna viza za Bosnu i Hercegovinu, molimo Vas da pogledate slijedeći link i izaberete zemlju čiji ste državljanin:

Nova Odluka o vizama (od 16.07.2012. godine) kojom se određuju države čiji građani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja viza, koristeći se pasošem i drugom identifikacijskom ispravom, koja se može koristiti za ulazak, tranzit, boravak i izlazak iz Bosne i Hercegovine:Odluka o vizama http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx

Za dobijanje vize za kratkoročni boravak (Viza C), koja se izdaje za jedan ili više ulazaka u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je osobno predati slijedeće dokumente:

1. Važeći pasoš (mora imati važnost najmanje 90 dana od dana isteka vize).

2. Zahtjev za izdavanje vize – popunjen i potpisan

3. Boravišna viza u Republici Austriji (original+kopija)

4. Fotografija pasoškog formata

5. Dokaz o uplati konzularne takse Pored navedenih, zavisno od svrhe putovanja, potrebni su i slijedeći dokumenti:

 – Ukoliko putujete u Bosnu i Hercegovinu turistički:

  • Originalni vaučer turističke agencije sa detaljima o smještaju i ishrani plaćen u punom iznosu ili
  • Rezervacija hotela zajedno sa kopijom povratne karte

– Ukoliko putujete u posjetu porodici/prijateljima:

  • Originalno pozivno pismo državljanina BiH ili stranca kojem je odobren stalni boravak u BiH, kojeg namjeravate posjetiti, ovjereno kod nadležnog Terenskog ureda Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH (http://www.sps.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=15&lang=ba&id=6) po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije.

 – Za poslovno putovanje:

  • Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu 
  • Poziv domaćeg ili stranog pravnog lica registriranog u BiH, ovjeren kod nadležnog Terenskog ureda Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH (http://www.sps.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=15&lang=ba&id=6) po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije.

Taksa za izdavanje viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima:
Viza jednokratna – 31 euro

Višekratna ulazno – izlazna viza ili tranzitna viza do 90 dana – 57 eura

Višekratna ulazno – izlazna viza ili tranzitna viza preko 90 dana- 72 eura