ÖIF

Austrijski integracioni fond (Österreichischer Integrationsfonds – ÖIF) je fond Republike Austrije i kao jedini nacionalni servis za pitanja integracija je partner Ministarstva unutrašnjih poslova i Državnog sekretarijata za integraciju, kao i brojnih organizacija i institucija na području integracije. U svojih pet integracionih centara širom Austrije nudi informacije i savjete za migrante, vodi projekte integracije i informisanja društva o mogućnostima i izazovima u području integracije i migracije. Između ostalog, ÖIF ima ponudu kurseva njemačkog jezika, Welcome Desk za nove imigrante, savjetovanje, programe za podršku integracijama itd.
Rad ÖIF se temelji na slijedećim ciljnim grupama:

  • Migranti
  • Društvo (javnost)
  • Institucije, organizacije i multiplikator

http://www.integrationsfonds.at/