Poziv za dostavljanje ponuda

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj: 103-1-16-8-44762-2/23 od 4.12.2023. godine, a u skladu sa odobrenim sredstvima za provođenje postupka rekonstrukcije i adaptacije objekta na adresi Heuberggasse 10, 1170 Beč, predviđenim u Budžetu za 2021. godinu, Ambasada BiH u Beču, upućuje:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKTA BOSNE I HERCEGOVINE U BEČU – Heuberggasse 10, 1170 Beč

KONTAKT PODACI AMBASADE BiH U BEČU:
Ambasada BiH BečKontakt osoba Dario Savarić
Adresa Tivoligasse 54, A-1120 BečTelefon + (43 1) 811 85 55
Grad BečFaks + (43 1) 811 85 69
Poštanski broj A-1120Elektronska pošta (e-mail) bhbotschaft@bhbotschaft.at