Визе

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ВИЗЕ ЗА УЛАЗАК У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

Да бисте сазнали да ли Вам је потребна виза за Босну и Херцеговину, молимо Вас да погледате слиједећи линк и изаберете земљу чији сте држављанин: Нова Одлука о визама (од 16.07.2012. године) којом се одређују државе чији грађани могу ући у Босну и Херцеговину без обавезе прибављања виза, користећи се пасошем и другом идентификацијском исправом, која се може користити за улазак, транзит, боравак и излазак из босне и Херцеговине:

Одлука о визама:  http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx

За добијање визе за краткорочни боравак (виза Ц), која се издаје за један или више улазака у Босну и Херцеговину, потребно је лично предати слиједеће документе:

1. Важећи пасош (мора имати важност најмање 90 дана од дана истека визе).

2. Захтјев за издавање визе  попуњен и потписан

3. Боравишна виза у Републици Аустрији (оригинал + копија)

4. Фотографија пасошког формата

5. Доказ о уплати конзуларне таксе

Поред наведених, зависно од сврхе путовања, потребни су и слиједећи документи:

– Уколико путујете у Босну и Херцеговину туристички:

  •  Оригинални ваучер туристичке агенције са детаљима о смјештају и исхрани плаћен у пуном износу или
  • Резервација хотела заједно са копијом повратне карте

 Уколико путујете у посјету породици / пријатељима:

  • Оригинално позивно писмо држављанина БиХ или странца којем је одобрен стални боравак у БиХ, којег намјеравате посјетити, овјерено код надлежног Теренског уреда Службе за послове са странцима Министарства сигурности БиХ (http://www.sps.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=15&lang=ba&id=6) по мјесту пребивалишта, односно пословног сједишта даваоца гаранције.

– За пословно путовање:

  • Писмо послодавца са наведеним разлогом путовања у Босну и Херцеговину
  •  Позив домаћег или страног правног лица регистрованог у БиХ, овјерен код надлежног Теренског уреда Службе за послове са странцима Министарства сигурности БиХ (http://www.sps.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=15&lang=ba&id=6) по мјесту пребивалишта, односно пословног сједишта даваоца гаранције.

Такса за издавање виза у дипломатско-конзуларним представништвима:

Виза једнократна – 31 евро

Вишекратна улазно – излазна виза или транзитна виза до 90 дана – 57 евра

 Вишекратна улазно – излазна виза или транзитна виза преко 90 дана – 72 евра