ÖIF

Аустријски интеграциони фонд (Österreichischer Integrationsfonds – ÖIF) је фонд Републике Аустрије и као једини национални сервис за питања интеграција је партнер Министарства унутрашњих послова и Државног секретаријата за интеграцију, као и бројних организација и институција на подручју интеграције. У својих пет интеграционих центара широм Аустрије нуди информације и савјете за мигранте, води пројекте интеграције и информисања друштва о могућностима и изазовима у подручју интеграције и миграције. Између осталог, ÖIF има понуду курсева њемачког језика, Welcome Desk за нове имигранте, савјетовање, програме за подршку интеграцијама итд.
Рад ÖIF се темељи на слиједећим циљним групама:

  • Мигранти
  • Друштво (јавност)
  • Институције, организације и мултипликатор

http://www.integrationsfonds.at/