USAID projekat „Diaspora Invest“ – javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

USAID Projekat „Diaspora Invest“ je raspisao novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama u Bosni i Hercegovini koje imaju veze sa bh. dijasporom kroz strukturu vlasništva ili poslovna partnerstva. Riječ je o sedmom pozivu ove vrste, a isti je fokusiran na mala i srednja preduzeća (d.o.o.) koja nisu starija od tri godine.

Iz USAID Projekta „Diaspora Invest“ je navedeno da se aplikaciji za grant sredstva može pristupiti na www.grant.diasporainvest.ba, gdje se u nekoliko koraka i uz dostavljanje potrebne dokumentacije i investicijskog projekta može ponuditi plan koji Projekat podržava kroz bespovratna sredstva do 50 000 KM.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu prijaviti na tri online ZOOM sesije: 9. septembra 2020. godine (11:00h), 10. septembra 2020. godine (16:00) i 23. septembra 2020. godine (15:00 h). Pristupne podatke za sesije je moguće dobiti po dostavljanju kontakt podataka na: info@diasporainvest.ba

USAID Projekat „Diaspora Invest“ ohrabruje investicije bh. dijaspore u Bosni i Hercegovini, preduzetnika koji su se vratili u domovinu, ali i onih koji žive u inostranstvu, a ulažu u poslovne projekte u Bosni i Hercegovini. Poziv će biti otvoren do 30. septembra 2020. godine (16:00 h).