Studiranje

Želite li nastaviti svoj istraživački rad u Evropskoj Uniji?

EURAXESS je network za umrežavanje evropskih istraživača izvan EU, koji žele nastaviti karijeru u Evropi. Cilj EURAXESS je povezivanje Evrope sa evropskim i neevropskim istraživačima i naučnicima u inostranstvu, čime predstavlja važan resurs za evropsku znanost i stimulaciju naučne saradnje između Evrope i trećih zemalja.