Царинске олакшице

Амбасада БиХ у Бечу, у складу са одредбама Закона о царинској политици БиХ (Службени гласник 21/98), издаје на захтјев странке, потврду о дужини боравка у Републици Аустрији која служи у сврху ослобађања обавезе плаћања царине на робу коју грађанин увози у Босну и Херцеговину приликом трајног повратка из Републике Аустрије.

Уз захтјев за издавање потврде прилажу се:

  •  Важеће путне исправе Босне и Херцеговине свих чланова породице,
  •  Потврда од надлежне службе за странце о непрекидном времену боравка у Републици Аустрији најмање 12 мјесеци у континуитету или најмање 12 мјесеци у временском периоду од 4 године од датума прве пријаве до задњег датума одјаве боравка,
  •  Одјавница боравка из Републике Аустрије, искључиво за Босну и Херцеговину (Abmeldung).

За свако домаћинство издаје се само једна потврда.