Спроводница

Захтјев за издавање спроводнице ради преноса посмртних остатака (тијела или урне) држављанина Босне и Херцеговине подноси родбина преминулог или представник погребног подузећа који је опуномоћен од стране породице умрлог. Пуномоћ треба бити овјерена код органа Босне и Херцеговине или Републике Аустрије. Подносе се и слиједећа документа:

1. Путна исправа умрлог лица. Уколико преминула особа није у посједу путне исправе потребно је приложити доказ о босанскохерцеговачком држављанству (увјерење о држављанству или родни лист са назнаком држављанства БиХ),
2. Извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу, који издаје надлежни орган Републике Аустрије,
3. Leichenpass (документ који издаје надлежни орган Републике Аустрије за умрле особе),
4. Потврда љекара мртвозорника о узроку смрти (Todesbescheinigung),
5. Потврда о осигураном гробном мјесту у Босни и Херцеговини,
6. Подаци о возилу, возачу, рјешење о регистрацији за обављање покопне дјелатности и мјесто преласка границе у Босни и Херцеговини.

НАПОМЕНА:

 • Смрт услијед заразне болести
   Уколико је узрок смрти умрле особе била заразна болест, потребно је приложити одговарајући документ љекара са дијагнозом узрока смрти на латинском језику. С обзиром да је у овом случају неопходно тражити сагласност надлежног органа из Босне и Херцеговине за издавање спроводнице, наглашавамо да се спроводница у овим случајевима неће издати док ДКП за то не добије одговарајућу сугласност из Босне и Херцеговине. С тим у вези препоручујемо да се планирање транспорта умрлог лица обавезно претходно договара са овлаштеним лицима ДКП и да се захтјеви подносе благовремено.
 • Ексхумација
  Сагласност од надлежних тијела из Босне и Херцеговине се мора тражити и за пренос посмртних остатака лица које је било сахрањено (ексхумација), тако да се и у овом случају спроводница неће издати док се сагласност не прибави. Такође, препоручујемо да се планирање транспорта ексхумираног лица обавезно претходно договара са овлаштеним лицима ДКП и да се захтјеви подносе благовремено.
 • Страни држављани
  У Босни и Херцеговини је могуће сахранити и лице које није држављанин БиХ. Спроводница се у овом случају такође издаје након прибављања одговарајуће сагласности из БиХ и уз прилагање горе наведених докумената. За прибављање сагласности је потребно узети у обзир вријеме потребно за то, те такође препоручујемо да се планирање транспорта умрлог лица обавезно претходно договара са овлаштеним лицима ДКП и да се захтјеви подносе благовремено.

НАПОМЕНА:

Захтјеви за издавање спроводнице који буду поднешени у току радног времена (09.00 -14.00 сати) бит ће обрађени истог дана, те уколико је документација комплетна и није потребно прибавити претходну сугласност надлежног органа из Босне и Херцеговине (није ексхумација, заразна болест или страни држављанин) спроводница ће бити издата исти дан до 16.00 сати. Захтјеви поднешени путем е-маила након 14.00 сати (уз комплетну документацију) бит ће обрађени и спроводница издата наредног РАДНОГ ДАНА до 14.00 сати, с тим да је подносилац захтјева дужан предати оригиналну документацију приликом преузимања спроводнице.

Такса за издавање спроводнице износи 26 €.

Формулари захтјева за пренос умрле особе из иностранства у Босну и Херцеговину:

1. Захтјев за преношење посмртних остатака из иностранства у Босну и Херцеговину
2. Захтјев за преношење посмртних остатака из иностранства у Федерацију Босне и Херцеговине
3. Захтјев за преношење посмртних остатака из иностранства у Брчко Дистрикт БиХ
4. Захтјев за пренос умрлог лица из иностранства у Републику Српску

Захтјев број 1. попуњавају сви који превозе умрлу особу у Босну и Херцеговину.

Додатни захтјев број 2. или 3. или 4, овисно о мјесту сахране (Федерација БиХ, Република Српска, Брчко Дистрикт) попуњавају се у случају превоза у Босну и Херцеговину умрле особе која:

 • није држављанин Босне и Херцеговине
 • у случају ексхумације или
 • смрти од заразне болести.