Путни лист

Путна исправа се издаје искључиво ради повратка у Босну и Херцеговину држављанима Босне и Херцеговине који су се затекли на територији Републике Аустрије и чија је путна исправа украдена, изгубљена или оштећена.

Путни лист је путна исправа у једном правцу и то искључиво ка Босни и Херцеговини. Издаје се у случају крађе или губитка путне исправе или на захтјев надлежног органа Републике Аустрије. Путни лист има рок важења до 30 дана од дана издавања.

Након пријаве нестанка важећег пасоша, ДКП ће пасош рјешењем прогласити неважећим или обавијестити орган издавања пасоша да пасош прогласи неважећим.

Приликом предавања захтјева за издавање путног листа неопходно је предочити слиједећа документа:   

  • Потврду о пријави губитка или крађе пасоша издану од стране надлежног органа Републике Аустрије (полиције или магистрата),
  • Идентификацијски документ (лична карта или други идентификацијски документ са сликом),
  • Доказ о држављанству,  
  • Двије фотографије новијег датума.

Путни лист за дјецу:

Путна исправа се издаје искључиво ради повратка у Босну и Херцеговину држављанима Босне и Херцеговине који су се затекли на територији Републике Аустрије и чија је путна исправа украдена, изгубљена или оштећена.

Захтјев за издавање путног листа за малољетна лица подносе њихови родитељи / старатељи уз предочење својих пасоша. Старатељи осим пасоша достављају одговарајући документ о старатељству издат од надлежног органа из БиХ:   

  •  2 фотографије дјетета,
  • родни лист дјетета,
  • пасоши оба родитеља/старатеља.      

Овлаштено лице може захтијевати и предочење других докумената или исправа, које оцјени за потребним.   

Сходно законским прописима, у путни лист се не може вршити упис, већ се издаје свакој особи понаособ, без обзира да ли се радило о члановима исте обитељи или не.   

Такса за издавање путног листа износи 27 €.