Одрицање од држављанства

Да би захтјев за престанак држављанства Босне и Херцеговине одрицањем могао бити запримљен потребна су слиједећа оригинална документа:

  •  извод из матичне књиге рођених из Босне и Херцеговине за све особе које подносе захтјев,
  •  извод из матичне књиге вјенчаних из Босне и Херцеговине, уколико је подносилац у браку, 
  • Пресуда за разводу брака из БиХ (за особе чији се брак завршио разводом)
  •  увјерење о држављанству,
  • лична карта Босне и Херцеговине или потврда о непосједовању личне карте (уколико особа посједује личну карту БиХ којој је истекао рок важења, неопходно је приложити потврду о непосједовању личне карте)
  • „На Увјерењу о држављанству, Изводу из матичне књиге рођених и Изводу из матичне књиге вјенчаних потребно је да буде уписан јединствени матични број“

(Напомена: Горе наведени документи (изузев ЛК) не смију бити старији од шест мјесеци и ваде се искључиво у матичним општинама или посљедњем пребивалишту у Босни и Херцеговини на нашем језику и на нашем обрасцу),

  • гаранција за пријем или одлука о пријему у аустријско држављанство (на њемачком и обавезан превод на наш језик),
  • пријава боравка (Meldezettel) (на њемачком и обавезан превод на наш језик – пријава боравка и пријевод не смију бити старији од 6 мјесеци) – обратите пажњу да пријава боравка (Meldezettel) мора бити овјерена од службеника са потписом и печатом надлежног органа – електронски овјерена пријава боравка (Meldezettel) неће бити прихваћена
  •  копија важећег пасоша БиХ или потврда о непосједованју важећег пасоша БиХ
  •  изјава о одрицању (сачињава се, потписује и овјерава у Амбасади).

Малољетној дјеци престаје држављанство Босне и Херцеговине одрицањем на захтјев оба родитеља којима је држављанство престало одрицањем, или на захтјев једног родитеља којем је држављанство престало одрицањем, ако други родитељ није жив или је изгубио родитељско право или је странац или особа без држављанства. Ако је дијете страије од 14 година захтијева се и његов пристанак.

Напомена: Малољетна дјеца се не могу исписати без исписа бар једног родитеља заједно са дјететом, а изјаву потписују оба родитеља или један на пуномоћ другог.

(Службени гласник БиХ број 13, 26. август 1999. године, Закон о држављанству БиХ, поглавље III (Престанак БиХ држављанства), члан 19. став 2.)

 ЦИЈЕНА:

Конзуларну таксу плаћају приликом подношења захтјева све особе које подносе захтјев, без обзира на године старости, у износу од 250 евра.

Рјешење о престанку држављанства доноси Министарство цивилних послова БиХ, уз административну таксу у износу од 410 евра која се плаћа приликом потписивања изјаве, односно подношења захтјева.  

НАПОМЕНА: Приликом предавања захтјева обавезно понијети СВА наведена документа у оригиналу, као и копије СВИХ наведених докумената.