Одрицање од држављанства

Да би захтјев за престанак држављанства Босне и Херцеговине одрицањем могао бити запримљен потребна су слиједећа оригинална документа:

  •  извод из матичне књиге рођених из Босне и Херцеговине за све особе које подносе захтјев,
  •  извод из матичне књиге вјенчаних из Босне и Херцеговине, уколико је подносилац у браку, 
  • Пресуда за разводу брака из БиХ (за особе чији се брак завршио разводом)
  •  увјерење о држављанству,
  • лична карта Босне и Херцеговине или потврда о непосједовању личне карте,

(Напомена: Горе наведени документи (изузев ЛК) не смију бити старији од шест мјесеци и ваде се искључиво у матичним општинама или посљедњем пребивалишту у Босни и Херцеговини на нашем језику и на нашем обрасцу),

  • гаранција за пријем или одлука о пријему у аустријско држављанство (на њемачком и обавезан превод на наш језик),
  • пријава боравка (Meldezettel) (на њемачком и обавезан превод на наш језик – пријава боравка и пријевод не смију бити старији од 6 мјесеци),
  •  копија пасоша,
  •  изјава о одрицању (сачињава се, потписује и овјерава у Амбасади).

Малољетној дјеци престаје држављанство Босне и Херцеговине одрицањем на захтјев оба родитеља којима је држављанство престало одрицањем, или на захтјев једног родитеља којем је држављанство престало одрицањем, ако други родитељ није жив или је изгубио родитељско право или је странац или особа без држављанства. Ако је дијете страије од 14 година захтијева се и његов пристанак.

Напомена: Малољетна дјеца се не могу исписати без исписа бар једног родитеља заједно са дјететом, а изјаву потписују оба родитеља или један на пуномоћ другог.

(Службени гласник БиХ број 13, 26. август 1999. године, Закон о држављанству БиХ, поглавље III (Престанак БиХ држављанства), члан 19. став 2.)

 ЦИЈЕНА:

Конзуларну таксу плаћају приликом подношења захтјева све особе које подносе захтјев, без обзира на године старости, у износу од 250 евра.

Рјешење о престанку држављанства доноси Министарство цивилних послова БиХ, уз административну таксу у износу од 410 евра која се плаћа приликом потписивања изјаве, односно подношења захтјева.