Овјера копија, пуномоћ

Овјера копије докумената врши се само за документа која су издана од стране надлежних органа или служби БиХ. За овјеру копије документа потребно је приложити оригиналан документ и уплатити таксу у износу од 6 €. Такса се плаћа искључиво у готовини у банци. Уколико се документ састоји од више страница, потребно је уплатити таксу за прву страницу у износу од 6 €, а за сваку слиједећу по 3 €.

ПУНОМОЋ, НАСЉЕДНИЧКА ИЗЈАВА И ИЗЈАВА

За овјеру потписа на пуномоћи, давање наслиједничке изјаве или било које друге изјаве, потребна је лична присутност даваоца, чији се идентитет утврђује на основу важеће путне исправе БиХ или важеће личне карте БиХ, те подаци о опуномоћенику (име и презиме, пребивалиште и датум рођења). Такса за овјеру потписа на пуномоћи износи 11 €, такса за овјеру потписа на насљедничкој изјави, односно изјави износи 26 €.

Образац Пуномоћ (2 лица)
Образац Пуномоћ (1 лице)
Образац Насљедничка изјава (прихватам насљедство)
Образац Насљедничка изјава (уступам насљедство)
Образац Насљедничка изјава (одричем насљедство)
Образац Изјава