Надлежности Конзулата

КАКВУ ПОМОЋ АМБАСАДА КОНЗУЛАТ МОЖЕ ПРУЖИТИ

У случају губитка или крађе докумената, након предочавања пријаве полицији о губитку или крађи путне исправе или личне карте, конзулат вам може:

1. издати путни лист за повратак у Босну и Херцеговину или

2. ако су испуњени законом прописани услови, може вам издати нови пасош

У случају хапшења или затварањa…

можете захтијевати да се о томе обавијести Амбасада Босне и Херцеговине. Конзуларни службеник може обавијестити локалне органе да се налазите под конзуларном заштитом БиХ и затражити да се упозна с мотивом вашег хапшења те затражити одговарајућу дозволу да вас посјети. Исто тако ће провјерити услове под којим сте ухапшени и јесу ли при том поштовани локални закони. Конзуларни службеник може, на ваш захтјев, прибавити листу адвоката који вас могу бранити (ви сносите трошкове адвоката).У случају болести
уколико затражите помоћ, конзуларни службеник вам може помоћи у проналажењу одговарајуће здравствене установе (троскови лијечења на ваш терет).
У случају озбиљне несреће

конзуларни службеник ће путем надлежног органа обавијестити вашу породицу. Уколико породица затражи, с њом ће размотрити наставак хоспитализације (трошкови на ваш терет).

У случају смртиконзуларни службеник ће обавијестити породицу. Уколико породица то тражи, упознат ће је с правним формалностима везаним за пребацивање у земљу или покоп посмртних остатака (трошкови на терет породице или осигурања умрлог).

У случају различитих проблема с локалним органима власти конзуларни службеник вас може савјетовати и прибавити вам корисне адресе (адвоката, преводилаца итд).

КАКВУ ПОМОЋ АМБАСАДА  КОНЗУЛАТ НЕ МОЖЕ ПРУЖИТИ

Не може вас вратити у земљу о трошку државе, не може платити казне, хотелске рачуне, болничке трошкове нити било које друге ваше трошкове, не може интервенисати у судском поступку да би се постигло ваше ослобађање, ако сте починили кривично ђело на територији те земље. Амбасада не замјењује путничке агенције, банкарске институције или осигуравајућа друштва.


Такође, не може вам пружити конзуларну заштиту ако посједујете држављанство државе у којој се налазите.