Kako pravilno upakovati glasački materijal za slanje

Obavezno čitati upute sa instrukcijskog pisma, potpisati ga identičnim potpisom kao na kopiji dokumenta koji šaljete.

Dakle, na vašu adresu ćete dobiti kovertu sa glasačkim materijalom i u toj koverti će se nalaziti vaš glasački listić, instrukcijsko pismo i dvije koverte (bijela i žuta).

Nakon što ste završili glasanje, svoj glasački listić stavite u bijelu kovertu koja na sebi ima crnu liniju i nju zatvarate, zatim tu istu kovertu stavljate u žutu kovertu. U žutu kovertu također stavljate i kopiju identifikacionog dokumenta (najbolje da bude važeći dokument sa kojim ste izvršili registraciju za glasanje) i potpisano instrukcijsko pismo.

Kad ste sve to završili i stavili u kovertu, istu zatvarate i ODMAH preporučenom poštom šaljete na Centralnu izbornu komisiju BiH.

Ukoliko iz jedne porodice ima više članova koji glasaju, svi glasački listići se šalju odvojeno za svaku osobu. U slučaju da u jednu kovertu stavite glasačke listiće više osoba, oni će biti nevažeći.

Poštovani građani Bosne i Hercegovine u dijaspori,

Molimo da ne čekate 15.11. već svoj glasački listić odmah popunjavate i šaljete na adresu Centralne izborne komisije BiH, kako bi mogao na vrijeme stići zbog situacije sa COVIDOM-19.