Konzularni dani, Vorarlberg, 14.05.2024. godine

Poštovani,

Obavještavamo vas da  Ambasada Bosne i Hercegovine u Beču planira da održi „Konzularne dane“ u Vorarlbergu.

Tom prilikom svi državljani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uslove će moći da predaju zahtjev za novu putnu ispravu. Uslovi su navedeni u nastavku teksta, a isti se mogu pronaći na stranici Ambasade Bosne i Hercegovine u Beču https://bh-botschaft.at/pasos/

Konzularni dani će biti održani u prostorijama Kultursaal der Marktgemeinde Wolfurt u utorak, 14.05.2024.godine sa početkom od 09:00 do 12:00 sati. Adresa Kultursaal der Marktgemeinde Wolfurt je Schulstraße 2, 6922 Wolfurt.

Molimo da ovu informaciju dostavite svim  članovima Vaših udruženja, društava i organizacija koji žive u Vorarlbergu a i široj okolini, kako bi izvršili rezervaciju termina.  Takodjer molimo da ovu informaciju objavite putem društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Termini se zakazuju putem maila: najava.konzularno@bhbotschaft.at

Mail za rezervaciju termina se može poslati najkasnije do petka 10.05.2024.godine do 15:00 sati.

U mailu za rezervaciju termina je potrebno navesti ime i prezime, jedinstveni matični broj (JMBG) osobe za koju se predaje zahtjev za putnu ispravu, kao i kontakt telefon. Dodatno na prijavu mailom za predavanje zahtjeva za novu putnu ispravu, u prilogu istog maila potrebno je dostaviti  slijedeća dokumenta:

  • kopiju putne isprave osobe za koga se predaje zahtjev,
  • kopiju boravišne vize osobe za koga se predaje zahtjev,
  • kopiju Meldezettel-a osobe za koga se predaje zahtjev.

Ukoliko se radi o malodobnoj osobi potrebno je dostaviti kopije slijedećih dokumenata:

  • kopije putnih isprava oba roditelja i djeteta,
  • kopija boravišnih viza oba roditelja i djeteta,
  • Meldezettel djeteta,
  • Rodni list djeteta iz Bosne i Hercegovine (rodni list može biti i stariji od 6 mjeseci – bitno je da je rodni list iz BiH)

Uplata se može izvršiti unaprijed te prilikom predavanja zahtjeva donijeti original potvrde o izvršenoj uplati.

Cijena pasoša za odrasle osobe je 129 €, za djecu do 3 godine 73 €, za djecu od 3 do 18 godina 78 €. 

Troškovi poštarine (slanje gotovih putnih isprava na kućnu adresu) iznose 8 €

Broj računa na koji se vrši uplata je:

AT84 1200 0006 8708 3902

BIC: BKAUATWW

Vlasnik računa: Botschaft von Bosnien und Herzegowina, 1120 Wien, Tivoligasse 54

Svrha uplate:

Konzularna taksa za putnu ispravu i navesti ime i prezime za koga se predaje zahtjev za putnu ispravu

Potrebni dokumenti za redovno izdavanje pasoša

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave, a posjeduje važeći pasoš BiH ili pasoš koji je neposredno istekao, obavezna je priložiti slijedeće dokumente:

  1. kopiju navedenog pasoša BiH,
  2. važeću boravišnu vizu (ili drugi dokument o legalnom boravku u Republici Austriji),
  3. boravišnu prijavu (meldezettel),

(Uz zahtjev se prilažu kopije navedenih dokumenata)

Pasoš za maloljetnu djecu

Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu potrebno je pored navedenih dokumenata priložiti: kopije pasoša, kopije viza i kopije prijava boravka za roditelje djeteta, kao i lično prisustvo djeteta i oba roditelja.

Prisustvo oba roditelja nije potrebno u slijedećim slučajevima:

– ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć,- ukoliko je brak razveden potrebno je priložiti pravosnažnu presudu o razvodu braka iz Bosne i Hercegovine iz koje je vidljivo da je dijete povjereno na čuvanje i odgoj roditelju koji podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete,

– ukoliko jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdanom od strane nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

– ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa Bosne i Hercegovine kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.