Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Austriji Kemal Kozarić u posjeti kompaniji Adriatic Group iz Beča

Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Austriji Kemal Kozarić posjetio je 14. januara 2021. godine kompaniju Adriatic Group iz Beča i razgovarao s direktorom Amirom Bekićem.