-   
Bitte wählen Sie hier Ihre Sprache:   

Über Bosnien und Herzegowina


 

 

Ulazak stranih drzavljana i drzavljana sa dvojnim drzavljanstvom u Bosnu i Hercegovinu

 

Odlukom Vijeca ministara BiH, od 01.juna/lipnja dopusten je ulazak drzavljanima susjednih zemalja, i to Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, a drzavljani navedenih zemalja u BiH mogu uci s putovnicom/pasosem ili osobnom/licnom iskaznicom, dok zabrana ulaska u BiH i dalje vrijedi za drzavljane drugih zemalja. U Bosni i Hercegovini ukinute su mjere obavezne samoizolacije i karantine nakon ulaska u zemlju.

 

Drzavljani Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno drzavljanstvo mogu uciu Bosnu i Hercegovinu s osobnom iskaznicom izdanom od strane nadleznog tijela Bosne i Hercegovine.

 

Izmjenom odluke Vijeca ministara, od 2. juna, ulazak u BiH odobren je i maloljetnim strancima koji su u pratnji roditelja ili staratelja drzavljana Bosne i Hercegovine, kao i strancu ciji je supruznik drzavljanin/ka Bosne i Hercegovine.

 

U BiH mogu uci i stranci koji su u tranzitu radi povratka u zemlju uobicajenog boravka, bez zadrzavanja na teritoriju BiH, kao i stranci koji imaju posebnu dozvolu za ulazak, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdanu od Vijeca ministara Bosne i Hercegovine.

 

Vijece ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je i odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, kojom se poslovnim ljudima omogucava ulazak u BiH (uz poziv pravne osobe iz Bosne i Hercegovine koja ga angazira u BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska), kao i obiteljima umrlih radi prisutnosti na pogrebu, uz ispunjavanje odredjenih uvjeta.

 

Sto se tice pogreba, u Bosnu i Hercegovinu mogu uci stranci, clanovi uze obitelji (bracni partner, roditelji, djeca, braca i sestre) umrle osobe radi odlaska na pogreb, najvise 72 sata od trenutka ulaska u BiH, ne racunajući eventualno razdoblje izolacije, pod uvjetom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu s umrlom osobom.

 

Prema clanu 25a Zakona o putnim ispravama BiH, nadlezni granicni sluzbenik u BiH ima zakonom propisanu mogucnost da naplati kaznu u iznosu između 100-400KM radi prelaska granice sa putnim ispravama koje nisu uredjene navedenim Zakonom.

 

Preporucujemo pracenje razvoja situacije te pridrzavanje preporuka mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine:

 

-Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 

www.zzjzfbih.ba

 

-Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

 

www.phi.rs.ba

 

 

 

PREPORUCUJE SE OPREZ I DETALJNIJE INFORMISANJE PRIJE PUTA

 

 

Vise informacija u nacinu ulaska u Republiku Austriju mozete pronaći na stranici Ambasade Republike Austrije u Bosni i Hercegovini:

 

https://www.bmeia.gv.at/bs/austrijska-ambasada-sarajevo/

 

Prema priopcenju Ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, osobe kojima nije potrebna viza za boravak do 90 dana u Austriji i one kojima je potrebna viza i koje su na pocetku krize COVID-19 posjedovale vazecu vizu izdata je slijedeca informacija:

 

Osobe moraju napustiti Austriju ili moraju regulirati svoj boravak u nadleznoj upravi drzavne policije i kod drugog nadleznog organa u zavisnosti u kojoj se pokrajini nalaze. Ukoliko regulisanje boravka putem nadleznih organa nije moguce (na primjer, zbog prekida rada sa strankama), garantira se da nece biti kaznenog postupka i da kasniji odlazak nece imati negativnih posljedica za izdavanje nove vize. Cim situacija to dozvoli, neposredni izlazak iz Republike Austrije mora uslijediti.

 

Vise informacija mozete pronaci na linku: www.bmi.gv.at/niederlassung

 

engleska verzija:https://www.bmi.gv.at/302_english/start.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einreise in Bosnien und Herzegowina für

 

ausländischer Staatsbürger und

 

Staatsbürger mit doppelter Staatsbürgerschaft

 

 


Nach dem Beschluss des Ministerrates von Bosnien und Herzegowina dürfen ab dem 1. Juni Bürger der Nachbarländer Montenegro, der Republik Kroatien und der Republik Serbien einreisen, und Bürger dieser Länder können mit einem Reisepass oder Personalausweis nach Bosnien und Herzegowina einreisen in Bosnien und Herzegowina während des Einreiseverbots gilt es weiterhin für Bürger anderer Länder. In Bosnien und Herzegowina wurden nach der Einreise obligatorische Selbstisolierungs- und Quarantänemaßnahmen abgeschafft.

 


Bürger von Bosnien und Herzegowina mit doppelter Staatsbürgerschaft können mit einem von der zuständigen Behörde von Bosnien und Herzegowina ausgestellten Personalausweis nach Bosnien und Herzegowina, einreisen.

  

Durch die Änderung des Beschlusses des Ministerrates wurde ab dem 2. Juni für minderjährigen ausländischer Staatsbürger, welche in begleitung sind von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten, welche die Bürger von Bosnien und Herzegowina sind, sowie für ausländischer Staatsbürger, dessen Ehepartner ein Bürger von Bosnien und Herzegowina ist , die Einreise nach Bosnien und Herzegowina erlaubt.

 


Ausländischer Staatsbürger, die auf dem Weg sind, um in das Land ihres gewöhnlichen Aufenthalts zurückzukehren, ohne sich in Bosnien und Herzegowina aufzuhalten, sowie ausländischer Staatsbürger, die eine vom Ministerrat von Bosnien und Herzegowina ausgestellte Sondergenehmigung für die Einreise, den Aufenthalt oder den Transit durch Bosnien und Herzegowina haben, können durch Bosnien und Herzegowina reisen bzw. transitieren.

 


Der Ministerrat von Bosnien und Herzegowina verabschiedete auf Vorschlag des Sicherheitsministeriums von Bosnien und Herzegowina einen Beschluss über Änderungen des Beschlusses über die Verschreibung zusätzlicher Bedingungen für die Einreise von ausländischer Staatsbürger nach Bosnien und Herzegowina, die es Geschäftsleuten ermöglichen (auf Einladung einer juristischen Person aus Bosnien und Herzegowina) und eine Bescheinigung über einen negativen Test für das SARS-CoV-2-Virus (nicht älter als 48 Stunden ab dem Zeitpunkt der Einreise) besitzen nach Bosnien und Herzegowina einzureisen, sowie für die Einreise die Familien des Verstorbenen für die Teilnahme an der Beerdigung unter bestimmten Bedingungen. Ausländer und nahe Familienangehörige des Verstorbenen (Ehepartner, Eltern, Kinder, Geschwister) dürfen für die Beerdigung maximal 72 Stunden ab dem Zeitpunkt der Einreise, ohne die mögliche Zeit der Isolation zu berücksichtigen. vorausgesetzt, sie besitzen Beweise für Tod und Verwandtschaft mit dem Verstorbenen, nach Bosnien und Herzegowina einreisen.

 


Gemäß Artikel 25a des Gesetzes über Reisedokumente von Bosnien und Herzegowina hat der zuständige Grenzbeamte in Bosnien und Herzegowina die gesetzliche Möglichkeit, eine Geldbuße in Höhe von 100 bis 400 km für das Überqueren der Grenze mit Reisedokumenten, die nicht durch dieses Gesetz geregelt sind, zu erheben.

 

Es wird empfolen, die Entwicklung der Situation zu überwachen und die Empfehlungen der zuständigen Institutionen von Bosnien und Herzegowina einzuhalten:

 


- Institut für öffentliche Gesundheit der Föderation Bosnien und Herzegowina
www.zzjzfbih.ba

 


-Institut für öffentliche Gesundheit der Republik Srpska

 

www.phi.rs.ba.

 

 

VOR DER GEPLANTEN REISE WERDEN VORSICHT UND DETAILLIERTE INFORMATIONEN EMPFOHLEN

 

 

Weitere Informationen zur Einreise in die Republik Österreich finden Sie auf der Website der Botschaft der Republik Österreich in Bosnien und Herzegowina:

 

https://www.bmeia.gv.at/bs/austrijska-ambasada-sarajevo/

 

Gemäß Mitteilung des Bundesministeriums für Inneres Personen, die für einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen in Österreich nicht der Visumpflicht unterliegen, sowie jene, die visumpflichtig sind und zu Beginn der COVID-19 Krise im Besitz eines gültigen Visums waren, entweder Österreich verlassen oder ihren Aufenthalt bei der jeweils zuständigen Landespolizeidirektion regeln müssen. Wenn eine Regelung durch die Behörde nicht möglich ist (beispielsweise wegen Sperre des Parteienverkehrs) wird zugesichert, dass es zu keinen Strafverfahren kommt und die verspätete Ausreise auch keine negativen Folgen für die allfällige Ausstellung eines neuen Visums mit sich bringt. Sobald es die Situation wieder erlaubt, ist jedenfalls die Ausreise vorzunehmen.

 

Mehr Information:www.bmi.gv.at/niederlassung

 


 

 


Kontakt  

Tel: +43 (0) 1 811 8555
nanoware media